ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 Διαχείριση κρατήσεων-αφίξεων-αναχωρήσεων

 • Διαδραστικό, πλήρως παραμετροποιήσιμο χρονικό πλάνο κρατήσεων
 • Εύκολη δημιουργία νέας κράτησης
 • Εύκολη αναζήτηση-εύρεση κράτησης με βάση οποιοδήποτε από τα στοιχεία της κράτησης
 • Εύκολη μεταβολή στοιχείων κράτησης
 • Διαχείριση ιστορικού κρατήσεων και καταγραφή αλλαγών-ενεργειών
 • Αναλυτικό πλάνο διαθεσιμότητας – πληρότητας – ποσοστού κάλυψης
 • Γραφικό πλάνο-κάτοψη δωματίων
 • Επιλογή προχρέωσης κράτησης από την προηγούµενη ηµέρα
 • Διαχείριση λιστών αναμονής
 • Εκτύπωση κάρτας άφιξης με τα στοιχεία του πελάτη
 • Διαχείριση προκαταβολών
 • Πλήρες ιστορικό διαμονών – καταναλώσεων πελατών
 • Καταγραφή υπενθυμίσεων-σημειώσεων (traces) – Δημιουργία πρότυπων σημειώσεων – κατηγορίες σημειώσεων (για κράτηση, λογαριασμό, κλπ.)
 • Εμφάνιση αναλυτικής κατάστασης μονάδας με πρόβλεψη

 

Διαχείριση γκρουπ

 •  Δημιουργία λίστας δωματίων γκρουπ
 • Μαζικές αφίξεις – αναχωρήσεις
 • Δημιουργία προφόρμας χρεώσεων γκρουπ
 • Ομαδικός λογαριασμός γκρουπ – ατομικοί λογαριασμοί ανά κράτηση
 • Μαζικές σημειώσεις

Χρεώστες

 •  Αναλυτική καρτέλα χρεώστη με χρεώσεις/πληρωμές, κρατήσεις, πελάτες, σχετικούς τιμοκαταλόγους και αναλυτικές κινήσεις κρατήσεων
 • Εκτύπωση συγκεντρωτικών τιμολογίων γραφείων

 Διαχείριση τιμοκαταλόγων

 • Δημιουργία και διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων
 • Υπολογισμός χρεώσεων ανά δωμάτιο ή ανά άτομο
 • Μεταβολές τιμών ανά ημέρα της εβδομάδας
 • Υπολογισμός έξτρα χρεώσεων
 • Διαχείριση πακέτων ανά τιμοκατάλογο
 • Ομαδοποίηση τιμοκαταλόγων ανά segment ή channel
 • Εύκολη δημιουργία μέσω αντιγραφής υπάρχοντων τιμοκαταλόγων

Λογαριασμοί - Χρεώσεις - Πληρωμές

 • Έκδοση πολλαπλών τιμολογίων ανά κράτηση
 • Εκτύπωση λογαριασμών ανά πελάτη ή συνολικά
 • Μεταφορές – συγχωνεύσεις - αλλαγές  - διασπάσεις λογαριασμών
 • Αυτόματη χρέωση λογαριασμών με δυνατότητα ελέγχου των χρεώσεων (night audit)
 • ∆ιατήρηση ηµερολογίου των κινήσεων χρεώσεων και πιστώσεων των λογαριασµών
 • Εκτύπωση προφόρμας τιμολογίου με δυνατότητα αλλαγών στις χρεώσεις
 • Δημιουργία λογαριασμών τρίτων (που δε συνδέονται με κρατήσεις)

Οροφοκομία

 • Αναλυτική κατάσταση δωματίων
 • Διαχείριση καθαρών-βρώμικων δωματίων, προσωπικού, λινών, κλπ.

Αναφορές – εκτυπώσεις

Το σύστημα παρέχει ένα πλήθος έτοιμων αναφορών, τις οποίες προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.

Διαχείρηση εξόδων

Στο σύστημα εισάγονται όλα τα έξοδα της μονάδας μέσω των σχετικών τιμολογίων αγοράς και εξόδων καθώς και η μισθοδοσία του προσωπικού.

 Συμβόλαια

 Πλήρης διαχείρηση συμβολαίων (allotments, commitments).

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων βάση νομοθεσίας

 Αυτόματη τήρηση βιβλίου πόρτας

Σύνδεση με Bookingengine

To σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με επιλεγμένα Booking engine, έτσι ώστε: 

 • η πραγματική διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου μεταφέρεται άμεσα στο internet
 • οι τιμοκατάλογοι του συστήματος ενημερώνονται αυτόματα το booking engine
 • οι κρατήσεις που έρχονται από το internet εισάγονται αυτόματα στο σύστημα του ξενοδοχείου.

Διασυνδέσεις με άλλα συστήματα

 • Interface με τηλεφωνικά κέντρα
 • Interface με πακέτα γενικής λογιστικής

Λοιπά στοιχεία

 • Γραφικό περιβάλλον (Windows XP, Vista)
 • Πολυγλωσσικό με δυνατότητα αλλαγής γλώσσας συστήματος ανά χρήστη
 • Κεντρική βάση δεδομένων
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Επεκτασιμότητα από μικρή (10 δωμ.) έως  μεγάλη (>400 δωμ.) μονάδα