Το CoralTouch.iLink είναι μια συσκευή Info Kiosk στην οποία είναι εγκατεστημένη μια εφαρμογή αμφίδρομης άντλησης / παροχής πληροφοριών μεταξύ ξενοδοχείου και πελατών.

 Το CoralTouch. iLink λειτουργεί σαν σημείο πληροφόρησης για τους πελάτες του ξενοδοχείου (εκδηλώσεις ξενοδοχείου ή περιοχής, τουριστικές, ιστορικές ή άλλες πληροφορίες όπως καιρός, χάρτες κλπ), αλλά και σαν εργαλείο συλλογής της γνώμης πελατών, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τον  βαθμό ικανοποίησης τους.

 Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το CoralTouch. iLink:

CoralTouch.Complaints

Πρόκειται για την εφαρμογή δημιουργίας και επεξεργασίας ερωτηματολογίων συλλογής παραπόνων. Τα ερωτηματολόγια εμφανίζονται και συμπληρώνονται μέσω της οθόνης αφής του Infoskiosk είτε στο Internet και καταλήγουν σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρησης.

CoralTouch.Events

Είναι μια εφαρμογή διαχείρισης και παρουσίασης εκδηλώσεων.

CoralTouch.Info

Εφαρμογή διαχείρισης και παρουσίασης πληροφοριών όπως:Καιρός, Συνάλλαγμα, Χάρτες, Ειδησεογραφικά νέα, Μουσεία -Αρχαιολογικοί Χώροι, Αξιοθέατα - Σημεία ενδιαφέροντος, Restaurants – Bars, Κρατήσεις σε εστιατόρια του ξενοδοχείου, Αποστολή Ηλεκτρονικών καρτών

 CoralTouch.Surveys

Είναι η εφαρμογή που επιτρέπει την δημιουργία και την διαχείρηση ερωτηματολογίων, τα οποία μπορούν να εμφανίζονται είτε στην οθόνη του Info kiosk, είτε στο Internet. Παρέχει τις ακόλουθες  δυνατότητες:

 • Απεριόριστος αριθμός ερωτηματολογίων - ερωτήσεων
 • Λειτουργία σε πολλαπλές γλώσσες
 • Ελεύθερη σχεδίαση ερωτηματολογίων
 • Παρουσίαση αρνητικών σχολίων
 • Πολυδιάστατη αξιολόγηση αποτελεσμάτων

 

Το διαχειριστικό μέρος της εφαρμογής δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες στους χειριστές, δηλ. στους υπαλλήλους ή στην διευθυνση του ξενοδοχείου):

 • Σχεδίαση ερωτηματολογίων, ελεύθερα ή με βάση προκαθορισμένες ερωτήσεις
 • Διαχείριση ερωτήσεων
 • Συμπλήρωση-εκτύπωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
 • Σύνδεση ερωτηματολογίων με λίστες υπαρχόντων πελατών
 • Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση ερωτηματολογίων
 • Ειδικές στατιστικές αναλύσεις (διαχρονική αξιολόγηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, συγκριτικές αναλύσεις κλπ.)

 

Κεντρική οθόνη

Επιλέξτε εικόνα για στείλετε σαν ηλεκτρονική card postal

Δείτε σημεία ενδιαφέροντος πάνω στο χάρτη